GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' / DAN BIODIVERZITETE

Venerdì, 18 Gennaio 2013 14:28

Ključ za določanje epifitskih lišajev Slovenije

Vota
(0 preferenze)
Pier Luigi Nimis, Franc Batič, Jana Laganis -
-
Fotografije so last različnih avtorjev. Pridobljene so iz arhiva informacijskega sistema o italijanskih lišajih (ITALIC). - Uredil jih je: Andrea Moro-

Za lišaje vemo, da so odlični nadzorniki okolja, saj so zelo občutljivi na onesnaženost zraka. Zato se jih zelo pogosto uporablja v biomonitoringu okolja. Tudi v Sloveniji že imamo kar nekaj tovrstnih študij. V ključu, ki je pred vami, so zajeti najpogostejši epifitski lišaji Slovenije. Vrste je v seznam pazljivo izbiral prof. dr. Franc Batič, slovenski strokovnjak za lišaje. V njem je zajetih nekaj čez 200 pogostejših vrst lišajev v Sloveniji.
Ključi so namenjeni širši, nestrokovni javnosti: za vse ljubitelje narave, ki bi radi odkrivali zanimivi svet lišajev. Posebej zanimiv je tudi za šole, ki imajo v svojem programu izobraževalne projekte, v katerih se lišaje uporablja kot kazalce onesnaženosti. Kolikor je bilo možno smo se v ključu izogibali določanju glede na znake, ki so vidni le pod mikroskopom.
Kljub temu, pa tega ključa ne more kar takoj uporabljati kdorkoli. Uporabnikom svetujemo, da se pred uporabo ključa naučijo prepoznavati glavne značilnosti ter pridobijo vsaj dva glavna reagenta, ki se ju običajno uporablja v lihenologiji: kalijev hidroksid (K) in komercialno belilo (C). Več o razlikovanju ključnih značilnosti lišajev (rastne oblike, izidiji, sorediji, sorediji, pseudocifele itd.) ter o uporabi obeh reagentov lahko izveste v spremljevalnem priročniku, ki ga najdete na začetku vseh določevalnih ključev za lišaje, ki so nastali v okviru projekta Dryades (www.dryades.eu ).
Ključ za epifitske lišaje Slovenije je bil pripravljen v okviru projekta SiiT (Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju), ki ga financira operativni program Italija-Slovenija 2007-2013, Evropski sklad za regionalni razvoj in nacionalni skladi.

Read 4007 times Last modified on Domenica, 10 Febbraio 2013 14:29

Novità

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.