GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' / DAN BIODIVERZITETE

Domenica, 28 Dicembre 2014 15:01

BOTANIČNI LOV NA ZAKLAD V DOLINI GLINŠČICE

Vota
(0 preferenze)

Pier Luigi Nimis, Alen Sardoč, Rodolfo Riccamboni, Elena Pittao, Elena Bandi

Ta mali interaktivni ključ je določevalno orodje za izvedbo »botaničnega lova na zaklad« Naravnem rezervatu doline Glinščice, v bližini Trsta. Ključ je namenjen predvsem otrokom osnovnih šol. Poleg spletne različice je na voljo tudi v obliki za dlančnike, pametne telefone in tablične računalnike, kar omogoča organizacijo aktivnosti neposredno v naravi.
Botanični lov na zaklad - predlog aktivnosti:
1. korak: pred odhodom na teren učitelji razložijo otrokom, kako poteka »lov« in jih naučijo nekaj osnovnih pojmov iz botanike;
2. korak: otroci se postavijo na začetek poti, ki pelje v dolino Glinščice, kjer jih učitelji razdelijo na skupine po 3-4. Eno rastlino določijo vsi skupaj ob pomoči učitelja, da se naučijo uporabljati dlančnike in pametne telefone. Vsaka skupina ima na razpolago en dlančnik oz. pametni telefon z naloženim določevalnim ključem, ter zemljevid območja, na katerem so z barvnimi simboli označena drevesa in/ali grmi, ki jih morajo otroci določiti;
3. korak: lov na zaklad. Vsaka skupina otrok ima na razpolago približno pol ure časa za določitev desetih rastlin, ki so označene bodisi na zemljevidu bodisi na terenu z barvnim oštevilčenim kartončkom. Ko skupina najde rastlino in misli, da jo je pravilno določila, teče k učitelju. Le-ta drži v roki tabelo z ustrezno številko in imenom rastline ter preveri na mestu, ali so otroci rastlino pravilno določili. Če so otroci rastlino določili pravilno, lahko nadaljujejo »lov«. V nasprotnem primeru pa se morajo vrniti k rastlini in ugotoviti, kje so se zmotili;
4. korak: po 30-ih minutah, gredo vse skupine do učitelja. Na podlagi pravilno določenih rastlin, porabljenega časa in števila napak učitelj razglasi zmagovalno skupino;
5. korak: na koncu sledi sprehod po dolini Glinščice in opazovanje ostalih rastlin.
»Botanični lov na zaklad« je bil najprej izdelan za Tržaški univerzitetni botanični vrt, trenutno pa se ga uporablja tudi v drugih evropskih botaničnih vrtovih kot didaktično igro, ki omogoča otrokom na zabaven način spoznavati značilnosti rastlin.
Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Read 4190 times Last modified on Domenica, 28 Dicembre 2014 15:04

Novità

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.