GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' / DAN BIODIVERZITETE

Domenica, 26 Febbraio 2012 17:46

Eesti epifüütsed suursamblikud – Epiphytic macrolichens of Estonia (in Estonian)

Vota
(2 preferenze)

Authors: P.L.Nimis, S. Martellos, T. Randlane, A. Saag – Curator of images: A. Moro -   Images by AA.VV. from the archive of  ITALIC -

A key to all epiphytic macrolichens hitherto known from Estonia.Töövahend "Eesti epifüütsed suursamblikud" sisaldab 111 liigi dihhotoomset määrajat. Käsitletud on kõiki Eestis leitud puudel kasvavaid suursamblikke. Liikide lehtedel on esitatud täiendav info sambliku kohta (iseloomulikud tunnused; värvusreaktsioonid; levik ja ökoloogia; liigi looduskaitseline seisund Eestis; vajadusel märkused, mis täpsustavad erinevusi lähedastest liikidest) ning selle liigi Eesti levikukaart. Töövahend on sobiv kasutamiseks koolis erinevatel õpitasanditel; määraja kasutamist hõlbustab eelnev tutvumine mõnede erialaste terminite ja töövõtetega, mida demonstreeritakse lühikeses elektroonilises õppetükis " Mida võiks teada samblikest?".
Mõlemad töövahendid on valminud Trieste Ülikooili (Itaalia) ja Tartu Ülikooli koostöös loodusharidusliku projekti KeyToNature raames.

Read 3990 times Last modified on Domenica, 10 Febbraio 2013 16:46

Novità

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.