Print this page
Mercoledì, 21 Marzo 2012 17:07

Vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku (Slovenija)

Vota
(3 preferenze)

Pier Luigi Nimis, Alenka Petrinjak, Nejc Jogan -
Fotografije Andrea Moro-

Interaktivni vodnik omogoča določanje dreves, grmov in lesnatih vzpenjavk na območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Namenjen je posameznikom kot pomoč pri spoznavanju narave ter šolam oziroma učiteljem in učencem, kot učni pripomoček pri pouku biologije in naravoslovja.
Nastal je v evropskem projektu Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT) s sodelovanjem Oddelka za biologijo Univerze v Trstu in Triglavskega narodnega parka.
Opisi rastlin (159 vrst) so povzeti po Mali flori Slovenije (Martinčič e tal., 2007), knjigi Flora Helvetica (Lauber & Wagner, 1998), Drevesne vrste na Slovenskem (Brus, 2004) in Sto grmovnih vrst na Slovenskem (Brus, 2008). Pri težavnih skupinah npr. robide (Rubus spp.), šipki (Rosa spp.) in vrbe (Salix spp.) smo vključili le najbolj pogoste in prepoznavne vrste.
Ogroženost rastlin je povzeta po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS 82/2002). Varstveni status je povzet po Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS 46/2004). Odvzem rastlin v Triglavskem narodnem parku ureja Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS 52/2010).

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Read 3394 times Last modified on Domenica, 23 Dicembre 2012 13:35