GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' / DAN BIODIVERZITETE


Authors: Pier Luigi Nimis, Alenka Petrinjak, Nejc Jogan -
Images by Andrea Moro- Developer: Rodolfo Riccamboni -

The Triglav National Park (TNP), the only Slovenian national park, is named after Triglav, the highest mountain of Slovenia (2864 m). It extends along the Italian border and close to the Austrian border in the north-west part of Slovenia. The park covers 880 square Km, 4 % of the territory of Slovenia. The Park is proud of its pure waters, deep-cut gorges, remains of virgin forests, richness of biodiversity, being an Eldorado of mountain flowers, including several endemic plants.
This interactive guide allows the identification of native trees, shrubs and woody climbers of the Triglav National Park area. The guide includes 159 taxa, the majority of native woody species, plus some alien but already naturalised species like Robinia pseudacacia and Ailanthus altissima. For difficult genera like Rubus, Rosa and Salix only the most common species are treated.
The key is designed to help citizens to learn about the nature in the nature, and is intended as an educational tool for teachers and students for teaching biology and science. It was created by the interreg Project SiiT (School-oriented Interactive Identification Tools: exploring biodiversity in a cross-border area), in collaboration between the Department of Life Sciences of the University of Trieste (Italy) and the Triglav National Park (Slovenia).
In the annotated Slovenian version, species descriptions are derived from Mala Flora Slovenije (Martinčič et al., 2007), Flora Helvetica (Lauber & Wagner, 1998) and Drevesne vrste na Slovenskem (Brus, 2004); vulnerability and protection status are after the Red List of threatened species in Slovenia (Ur. l. RS 82/2002) and the Decree on protected wild plant species (Ur. l. RS 46/2004).

 

Published in Applicazioni iPhone
Pier Luigi Nimis, Franc Batič, Jana Laganis -
-
Fotografije so last različnih avtorjev. Pridobljene so iz arhiva informacijskega sistema o italijanskih lišajih (ITALIC). - Uredil jih je: Andrea Moro-

Za lišaje vemo, da so odlični nadzorniki okolja, saj so zelo občutljivi na onesnaženost zraka. Zato se jih zelo pogosto uporablja v biomonitoringu okolja. Tudi v Sloveniji že imamo kar nekaj tovrstnih študij. V ključu, ki je pred vami, so zajeti najpogostejši epifitski lišaji Slovenije. Vrste je v seznam pazljivo izbiral prof. dr. Franc Batič, slovenski strokovnjak za lišaje. V njem je zajetih nekaj čez 200 pogostejših vrst lišajev v Sloveniji.
Ključi so namenjeni širši, nestrokovni javnosti: za vse ljubitelje narave, ki bi radi odkrivali zanimivi svet lišajev. Posebej zanimiv je tudi za šole, ki imajo v svojem programu izobraževalne projekte, v katerih se lišaje uporablja kot kazalce onesnaženosti. Kolikor je bilo možno smo se v ključu izogibali določanju glede na znake, ki so vidni le pod mikroskopom.
Kljub temu, pa tega ključa ne more kar takoj uporabljati kdorkoli. Uporabnikom svetujemo, da se pred uporabo ključa naučijo prepoznavati glavne značilnosti ter pridobijo vsaj dva glavna reagenta, ki se ju običajno uporablja v lihenologiji: kalijev hidroksid (K) in komercialno belilo (C). Več o razlikovanju ključnih značilnosti lišajev (rastne oblike, izidiji, sorediji, sorediji, pseudocifele itd.) ter o uporabi obeh reagentov lahko izveste v spremljevalnem priročniku, ki ga najdete na začetku vseh določevalnih ključev za lišaje, ki so nastali v okviru projekta Dryades (www.dryades.eu ).
Ključ za epifitske lišaje Slovenije je bil pripravljen v okviru projekta SiiT (Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju), ki ga financira operativni program Italija-Slovenija 2007-2013, Evropski sklad za regionalni razvoj in nacionalni skladi.

Published in Libri digitali

Novità

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.