GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' / DAN BIODIVERZITETE

Authors: P.L.Nimis, S. Martellos, T. Randlane, A. Saag – Curator of images: A. Moro -   Images by AA.VV. from the archive of  ITALIC -

A key to all epiphytic macrolichens hitherto known from Estonia.Töövahend "Eesti epifüütsed suursamblikud" sisaldab 111 liigi dihhotoomset määrajat. Käsitletud on kõiki Eestis leitud puudel kasvavaid suursamblikke. Liikide lehtedel on esitatud täiendav info sambliku kohta (iseloomulikud tunnused; värvusreaktsioonid; levik ja ökoloogia; liigi looduskaitseline seisund Eestis; vajadusel märkused, mis täpsustavad erinevusi lähedastest liikidest) ning selle liigi Eesti levikukaart. Töövahend on sobiv kasutamiseks koolis erinevatel õpitasanditel; määraja kasutamist hõlbustab eelnev tutvumine mõnede erialaste terminite ja töövõtetega, mida demonstreeritakse lühikeses elektroonilises õppetükis " Mida võiks teada samblikest?".
Mõlemad töövahendid on valminud Trieste Ülikooili (Itaalia) ja Tartu Ülikooli koostöös loodusharidusliku projekti KeyToNature raames.

Published in Libri digitali

Authors: Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos, Malle Leht, Aino Kalda, Tiina Randlane - Images by Andrea Moro – Developer: Rodolfo Riccamboni, Divulgando Srl - This guide was prepared within the project KeyToNature, in cooperation between the University of Trieste (Italy), the University of Tartu and the Estonian University of Life Sciences (Estonia), to be used in secondary schools, universities, and by anyone who is interested in the flora of Estonia. The guide includes about 140 species: all spontaneous trees and shrubs (with the exception of several species of Craetagus, Rosa and Salix which are difficult to separate) and most of the introduced species cultivated in parks and orchards. The authors are grateful to Bob Press (Natural History Museum, London) for English-editing of the key.Selle määraja abil saab kindlaks teha, millised puud ja põõsad kasvavad Eesti metsades, puisniitudel, parkides või aedades. Määraja sisaldab ligi 140 liiki – enamuse kodumaistest puu- ja põõsaliikidest (v.a. mõnede perekondade raskesti eristatavad liigid) ning ka parkides ja aedades sagedamini kasvatatavad võõrpuud.Määraja kasutamisel pea meeles:
1. Igal lehel tuleb valida antud tunnus(t)e kahe võimaluse vahel.
2. Valiku tegemiseks klõpsa sellel nupul, mille tekst sobib määratava isendi kirjeldusega paremini.
3. Tunnuseid illustreerivad pildid iseloomustavad tunnust üldiselt, mitte konkreetset liiki, mida hetkel määratakse.
4. Igas määramisjärgus võid pöörduda tagasi eelmise tunnuse valikute juurde klõpsates vastaval nupul vasakul ülal.
5. Igas määramisjärgus saad pöörduda uuesti määraja algusesse klõpsates nupul “Määra”.
6. Määramise lõpus, klõpsates liigi nimel, milleni jõudsid, ilmub lehekülg, kust leiad liigi eesti- ja ladinakeelse nime, taime pildid ja lühikirjelduse.
7. Rakendus võimaldab teha iga liigi kohta kuni kaks pilti, kirjutada märkusi ja saata neid e-meiliga.
8. Samuti võid saata enda pildistatud taimefoto koos asukoha geograafiliste koordinaatide, nime ja lisatekstiga oma Facebook’i.

Published in Applicazioni iPhone

Authors: Pier Luigi Nimis, Malle Leht, Stefano Martellos, Tiina Randlane - Images by Andrea Moro – Developer: Rodolfo Riccamboni, Divulgando Srl    
This interactive guide is addressed to anyone who is interested in the flora of Estonia. It includes c. 1100 plant species (out of ca 1500 species recorded from Estonia),incl. several introduced woody species which are cultivated in parks and orchards. Some plants which are difficult to separate even for specialists are excluded from this key, e.g. many species of Alchemilla, Craetagus, Hieracium, Rosa, Salix, Taraxacum etc. Several very rare species are excluded as well from the present version. This guide was prepared within the project KeyToNature, in cooperation between the University of Trieste (Italy), the University of Tartu and the Estonian University of Life Sciences (Estonia). Aino Kalda, Thea Kull , Ülle Reier have provided important input. Rein Kalamees, Jaan Liira, Jaanus Paal, Kersti Püssa, Elle Roosaluste, Kai Rünk, Andres Saag and Tiina Talve put at our disposal several pictures.Määraja on sobiv kasutamiseks kooliõpilastele, üliõpilastele ja kõigile loodushuvilistele, kes sooviksid teada saada, millised taimed kasvavad meie metsades, niitudel või soodes. Käsiltetakse ligi 1100 taimeliiki Eestis registreeritud enam kui 1500 liigist. Puude ja põõsaste osas tutvustatakse kodumaiste ja naturaliseerunud liikide kõrval ka parkides ja aedades sagedamini kasvatatavaid võõrpuuliike. Välja on jäätud mõnede taimeperekondade sellised liigid, mille süstemaatiline käsitlus on vaieldav ning taksonid raskesti eristatavad ka spetsialistidele (nt hunditubakate, kibuvitsade, kortslehtede, pajude, viirpuude ja võilillede osa liike), ning ka mõned väga haruldased liigid. Iga liigi kohta on esitatud lühike kirjeldus, kasvukohaandmed ja levik Eestis ning värvipildid. Head määramist ja taimede tundmaõppimist!

Published in Applicazioni iPhone

Novità

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.